Φ12-50мм Муфта с прямой резьбой

Муфта с переменным диаметром

 Описание

Муфта с переменным диаметром предназначена для соединения двух арматур с разным диаметром.

Ее характеристика: 

Φ14/Φ12,Φ16/Φ14,Φ16/Φ12,

Φ18/Φ16, Φ18/Φ14, Φ18/Φ12,

Φ20/Φ18, Φ20/Φ16, Φ20/Φ14, 

Φ22/Φ20, Φ22/Φ18, Φ22/Φ16, 

Φ25/Φ22, Φ25/Φ20, Φ25/Φ18, 

Φ28/Φ25, Φ28/Φ22, Φ28/Φ20, 

Φ32/Φ28, Φ32/Φ25, Φ32/Φ22, 

Φ36/Φ32,Φ36/Φ28,Φ36/Φ25,

 Φ40/Φ36, Φ40/Φ32, Φ40/Φ28, 

Φ50/Φ40, Φ50/Φ36, Φ50/Φ32。

 тег:
 Новости по теме
 Похожие продукты